Lamatised

Lamatistel on märkimisväärne mõju nii patsientidele kui tervishoiutöötajatele.

Lamatist ( tuntud ka kui survehaav, lamamishaav jne) võib defineerida kui lokaliseerunud naha ja alumiste kudede kahjustust, mis on tingitud rõhust, survest, hõõrdumisest ja/või nende kombinatsioonist1.

Elu kvaliteeti võib mõjutada2:

  • Füüsilise võime vähenemine
  • Sotsiaalse võime kahanemine
  • Kehv kehatunnetus
  • Iseendaga toimetuleku ja elu üle kontrolli kaotamine

Lamatist seostatakse koos võimaliku tugeva valu ja infektsiooniriski tekkimisega3.

Lamatistel on kalduvus tekkida väga kiiresti eakatel inimestel ja neil, kellel esineb selgrookahjustus4.

 

Kirjandus:

  1. European Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure ulcer treatment guidelines. 1998. Available at http://www.epuap.org/gltreatment.html. Accessed November 30, 2007
  2. Langemo DK, Melland H, Hanson D, et al. The lived experience of having a pressure ulcer: a qualitative analysis, Adv Skin Wound Care, 2000;13:225–35.
  3. Sanada H, Nakagami G, Romanelli M. Identifying criteria for pressure ulcer infection. In: Moffatt CJ, K Cutting, B Gilchrist, F Gottrup, D Leaper, and P Vowden, eds. European Wound Management Association (EWMA). Position Document. Identifying criteria for wound infection. London: MEP Ltd; 2005:6-9.
  4. Thomas DR. Prevention and treatment of pressure ulcers: what works? what doesn't? Cleve Clin J Med. 2001;68(8):704-707, 710-714, 717-722.