Infektsiooniravi

„Kõik haavad sisaldavad mikroorganisme, kuid enamus haavu pole veel nakatatud“1.

Kõik haavad, kaasaarvatud operatsioonijärgsed haavad, on koloniseeritud hulga aeroobsete ja anaeroobsete bakteritega2. Siiski bakterite kohalolek haavas pole loomupäraselt kahjulik – infektsioon ilmub kui biokoormus ületab pisikukandja poolt kontrollitava taseme ületamist3.

Haava biokoormuseks nimetatakse bakterite esinemist haavas, kes võistlevad hapniku ja toiteainete piiratud varude eest, mis tekitavad koormuse haavaravi protsessis.

Biokoormus on enam kui ainult haavas olevate bakterite koguseline hinnang; mitmekesisus, nakatamisvõimelisus ja organismide vastastikune mõju on mikroorganismide negatiivse mõju põhilised tegurid.

Teatud bakterite nagu Pseudomonas aeruginosa poolt eraldatud toksiinid, võivad mõjutada haava parenemise progressi1.

Pikenenud haava paranemise protsessi tõttu on ka organismipoolne põletikuline reaktsioon pikenenud ja selle ala laienenud, kollageeni süntees on häiritud, epitelisatsiooni protsess on hilinenud4.

Seoses haava infektsiooni ilmnemisega tuleks korduvalt uuesti hinnata haava paranemise protsessi ja ka infektsiooni näitajaid, mis aitavad otsustada erinevate meetodite kasutamise haavaravi protsessis1.

Kirjandus:

  1. Vowden P, Cooper RA. An integrated approach to managing wound infection. In: Moffatt CJ, RCooper, B Gilchrist, F Gottrup, D Leaper, R Pratt, and P Vowden, eds. European Wound Management Association (EWMA). Position Document. Management of wound infection. London: MEP Ltd; 2006:2-6.
  2. Bowler P (1998). The anaerobic and aerobic microbiology of wounds: a review. Wounds 10(6): 170–8.
  3. Bowler PG, 2003. Progression towards healing: Wound Infection and the Role of an Advanced Silver-Containing Hydrofiber® Dressing Ostomy Wound Management 49: (8) Suppl. 2-5.
  4. Bates-Jensen BM. Management of exudate and infection. In: Sussman C, Bates-Jensen BM, eds. Wound Care: A Collaborative Practice Manual for Physical Therapists and Nurses. Gaithersburg, Md: Aspen Publishers Inc; 1998:159-177.