Haavainfektsiooni ravi

„Mikroobset keskkonda peab kahtlustama kui teised võimalikud põhjused on kõrvaldatud“1.

Euroopa Haavaravi Seltsi seisukohad haavainfektsiooni ravis, vastavalt 2006. a. esitletud dokumendile „Haavainfektsiooni ravi“, on järgmised:

 • „On vaja luua keskkond, mis soodustaks kiiret ravi;
 • Tuleb vähendada antimikroobsete vahendite kasutamist, mis võivad ebasoodsalt mõjutada rakke;
 • Antimikroobseid vahendeid tuleb kasutada vastutustundega, et vähendada resistentsuse teket;
 • On vaja piirata süsteemsete vahendite kasutamist ja kasutada ainult siis, kui need on kindlalt näidustatud;
 • Tuleb vältida sensibiliseerimist või allergilist reaktsiooni“.

Õige haavasideme valimine infektsiooniriski vähendamiseks on oluline.

„Otsustused peavad põhinema järgmistel haavasideme omadustel:

 • Saab hakkama suurenenud eksudaadiga;
 • On võimeline eemaldama kärbunud kudet;
 • Vähendab ebameeldivat lõhna;
 • Suudab kohanduda vastavalt haava asukohale ja kujule;
 • Tagab haavapinna ettevalmistuse;
 • Täidab patsientide ootusi;
 • Saavutab ravieesmärke“1.

Kirjandus:

 1. Vowden P, Cooper RA. An integrated approach to managing wound infection. In: Moffatt CJ, R Cooper, B Gilchrist, F Gottrup, D Leaper, R Pratt, and P Vowden, eds. European Wound Management Association (EWMA). Position Document. Management of wound infection. London: MEP Ltd; 2006:2-6.