Diabeetiline jalahaavand

Hinnanguliselt umbes 15% inimestel, kellel esineb diabeet (ca 150 miljonit inimest maailmas), esineb mõni erineva astmega diabeetilise jalahaavandi vorm.

Diabetes mellitus on krooniline haigus, mis põhjustatud kas pankrease poolt insuliini tootmise puudulikusest või keha võimest mitte kasutada toodetud insuliini. Selline olukord vajab pidevat jälgimist hoidmaks seisundit kontrolli all ja on seotud tõsiste komplikatsioonidega nagu vaskulaarsed haigused,retinopaatia, diabeetiline neuropaatia ja diabeetiline jalahaavand.

Diabeetilist jalahaavandit võib seostada:

  • Suurenenud infektsiooniriskiga
  • Elukvaliteedi langusega
  • Liikuvuse vähenemisega

Diabeetilise jalahaavandi ravis on peamine optimaalne hoolitsus haavandite eest.

Kirjandus:

  1. Boulton AJ. The diabetic foot: a gobal view. Diabetes Metab Res Rev. 2000;16(Suppll):S2-5.